Chladicí věže - SOKRA
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Příslušenství

Frekvenční měnič

Na základě požadavku je možné dodat pro řízení výkonu chladicí věže frekvenční měnič, díky kterému je možné na základě teploty chladicí vody vystupující z chladicí věže měnit plynule otáčky ventilátoru.

Standardně jsou dodávány frekvenční měniče od společnosti ABB.

U chladicích věží Jacir je možné aplikovat řízení výkonu chladicí věže pomocí změny otáček i pro cirkulační čerpadlo chladicí vody ve vnitřním okruhu chladicí věže (na straně ve styku s atmosférou u deskového výměníku).

Celkově je velmi vhodné využít řízení změnou otáček nejenom pro ventilátor chladicí věže ale i pro cirkulační čerpadlo. Při správném navržení a nastavení frekvenčních měničů je možné při tomto typu řízení dosahovat téměř konstantní teploty vystupující chladicí vody z chladicí věže.

Odstředivý filtr pevných částic

(pouze pro chladicí věže Jacir)

Odstředivý filtr je velmi vhodným zařízením pro odloučený tuhých nečistot z chladicí vody u otevřeného chladicího okruhu (chladicí voda přichází do styku s atmosférou). Dále je filtr velmi vhodnou zbraní také proti tvorbě bakterie legionelly.

Díky tomuto vřazenému filtru se celý objem chladicí vody ve věže profiltruje každých 1,2 minuty. Filtr je vybaven i systémem automatického čištění (vypouštění nečistot). Systém čištění funguje na základě měření odporu a v případě dosažení krytické hodnoty je otevřen motorvý ventil a vypustí nečistoty z filtru.

Systém automatického odluhu

Velmi důležitou součástí chladicích věží je systém automatického odluhu chladicí vody, respektive vody z vany chladicí věže. Systém je nutné instalovat jak u chladicích věží s otevřeným tak i s uzavřeným okruhem.

Systém automatického odluhu měří vodivost vody ve vaně chladicí věže (u otevřeného systému se jedná přímo o cirkulující chladicí vodu celým systémem). Na základě nastavení na ovládacím panelu systému odluhu je automaticky otvírán vypouštěcí ventil vody a při použití automatického dopouštění vody do okruhu je díky tomuto udržována správná kvalita vody.

Jak již bylo zmiňovano výše je systém automatického odluhu velmi důležitý jelikož kvalita vody se postupem času zhoršuje, což je velmi nebezpečné pro zařízení instalované v okruhu chladicí vody.

Úpravny vody

Úpravny vody jsou jedním z dalších velmi vhodných zařízení pro kontrolu kvality chladicí vody.

Jsou dodávány jako automatické stanice, které buď měří kvalitu vody anebo pouze časově dávkují patřičné chemické přípravky do chladicí vody pomocí čerpadel.

Jako chemické přípravky jsou využívány látky, které zabraňují vzniku různých druhů mikroorganismů a řas ve vodě. Další variantou jsou chemické úpravny, které dávkují chemické přípravky, které rozpouštějí soli ve vodě a tím jí změkčují.

Tlumiče hluku

Jelikož chladicí věže jsou poměrně velkými zdroji akustického výkonu je velmi často nutné řešit jejich umístění tak aby nebyly porušovány příslušné hygienické normy.

Jednou z alternativ jak snížit hlučnost chladicích věží je instalace tlumičů hluku. Tlumiče hluku jsou standardně dodávány v provedení buňkovém. Je možné je instalovat jak na sání chladicí věže tak i na výtlak.

Tlumiče hluku je možné použít pouze i chladicích věží v provedení s radiálním ventilátorem.

Celkový systém ovládání (pouze TEVA)

Systém ovládání Teva je vhodným doplňkem k chladicím věžím Teva jelikož se jedná o kompletní systém ovládání chladicí věže.

Systém je možné dodat vybaven i o frekvenční měnič. Díky tomuto rozhraní není zapotřebí řešit jakýkoliv další systém. Pokud ovšem zákazník chce napojit tento systém na centrální MaR není to problém a je možné například pouze blokovat chod chladicí věže a nebo ovládat výkon chladicí věže z externího signálu. Celý systém je dodáván v rozvaděči pro venkovní instalaci, tak aby bylo možné eliminovat co nejvíce náklady spojený s instalací MaR. Rozvaděč je v provedení IP65 a je opatřen centrálním stop tlačítkem a přepínači volby mezi vzdáleným či lokálním ovládáním.

Vzdálené ovládání znamená že pokyny pro regulaci výkonu chladicí věže přicházejí z externího signálu. Lokální ovládání znamená, že si systém ovládání řízení výkonu kontroluje sám na základě nastavené hodnoty na frekvenčním měniči.

Elektrické vyhřívání

Pro zabezpečen bezproblémového chodu chladicích věží i v zimních období je možné věže vybavit systémy vyhřívaní vany.

Jedná se o v továrně nainstalované topné tyče, které jsou vybaveny externími termostaty, které na základě přednastavené venkovní teploty spínají či vypínají topné tyče, tak aby nedocházelo k zámrzu vody ve vaně chladicí věže a případnému poškození.

Snímání výšky hladiny

Senzory snímání výšky hladiny jsou vhodným a žádaným doplňkem především při instalaci elektrického vyhřívání vany chladicí věže.

Mohlo by například nastat z nějakého důvodu, že obsluha vypustí vodu z chladicí věže, ale pozapomene buď vypnout napájení či přenastavit spínací teplotu topných tyčí. V případě že topné tyče nebudou zaplaveny a vytápí dojde k jejich „spálení“ a poničení. Pokud ovšem je chladicí věž opatřena snímači hladiny, tento stav nemůže nastat jelikož snímače hladiny blokují sepnutí topných tyčí v případě vypuštění vody.

Home      O společnosti      Reference      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič