Chladicí věže - SOKRA
Kontaktujte nás:

+420 272 088 370

info@sokra.cz


Reference

Západočeská univerzita v Plzni
Regiocentrum - Krajský úřad Hradec Králové
DFI Europe, s.r.o., Hostivice u Prahy
Oleo chemicals, a.s., Liberec
Tiskárna Svoboda, s.r.o., Sazečská, Praha 10
Administrativní centrum Vinice, a.s. K vinici, Pardubice
Vědecko technický park Roztoky u Prahy
Panasonic Electric Works, s.r.o., Planá u Mariánských Lázní
TESCO hypermarket - Jaroměř
AVION Shopping Park Ostrava – rozšíření Sever
Varroc Automotive Systems, s.r.o
OKD OKK a.s.
SI HECU a.s. Levice (SR)
Brano Zubří
OC Fontána Teplice
Energocentrum Nové Vítkovice
eMTrade, a.s., Ladomerská Vieska (SR)
VTP Plzeň
Pinko a.s.
Federal Mogul Friction Products a.s.
Park vědy Roztoky u Prahy
UCEEB Buštěhrad - ČVUT v Praze
Mlékárna Klatovy
Tedom Výčapy
Hotel Zelná Laguna (SR)
Flídr, s.r.o.
O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

Západočeská univerzita v Plzni

Model: RVC 740D
Počet: 2ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 1 / 2006

Chladicí věže RVC jsou s uzavřeným chladicím okruhem napuštěným nemrznoucí směsí, jednotky mají dva radiální ventilátory. Pro letní zvýšení chladicího výkonu jsou jednotky vybaveny skrápěním s odstředivým čerpadlem. Jednotky RVC slouží pro celoroční chlazení absorpční chladicí jednotky BROAD, která je určena jako centrální zdroj chladu pro univerzitní areál na Borských polích.

zpět nahoru na seznam referencí


Regiocentrum - Krajský úřad Hradec Králové

Model: TVC810 + tlumiče
Počet: 1ks
Příslušenství: TEVABIO, TEVACONTROL
Zprovoznění: 9 / 2006

PPro chlazení kondenzačního tepla absorpční chladicí jednotky BROAD byla instalována otevřená chladicí věž s polyesterovým opláštěním. Tato chladicí věž je z důvodu omezeného prostoru instalována pod schodištěm. Součástí jednotky jsou tlumiče hluku pro dodržení přísných provozních podmínek. Součástí dodávky byl systém frekvenčního řízení výkonu ventilátoru.

zpět nahoru na seznam referencí


DFI Europe, s.r.o.

Model: TVC 714 + tlumiče
Počet: 1ks
Příslušenství: TEVABIO, TEVAPURG, elektrické vyhřívání
Zprovoznění: 6 / 2007

Společnost DFI přední dodavatel polyesterových fólií vyráběných biaxiální technologií si vybrala pro výměnu stávající axiální otevřené chladicí věže jednotku společnosti TEVA s radiálním ventilátorem a polyesterovým opláštěním, která splňuje přísné podmínky hlukových limitů v bytové zástavbě a zároveň vyžaduje minimální údržbu díky své plastové konstrukci.

zpět nahoru na seznam referencí


Oleo chemicals, a.s., Liberec

Model: TVC 817
Počet: 2ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 12 / 2008

Pro společnost Oleo chemicals byly dodány dvě otevřené chladicí věže, které ochlazují vodu pro technologii výroby metanolu a bionafty v nově vybudované továrně v Liberci. Tyto chladicí věže byly osazeny tlumiči hluku na sání a výtlaku vzduchu pro zabezpečení minimálního provozního vlivu na blízké rodinné domy. Zároveň motory ventilátoru jsou osazeny frekvenčními měniči.

zpět nahoru na seznam referencíTiskárna Svoboda, s.r.o., Sazečská, Praha 10

Model: TVC 713
Počet: 1ks
Příslušenství: TEVABIO, TEVACRUS, TEVAPURG
Zprovoznění: 10 / 2008
Pro chlazení absorpční jednotky BROAD je instalována otevřená chladicí věž TEVA TVC 713, která má dva radiální ventilátory s jedním elektromotorem. Celá chladicí věž je vyrobena z jednoho kusu polyesteru a zaručuje maximální těsnost a spolehlivost provozu. Okruh chladicí vody je osazen komplexním systémem úpravy cirkulační vody, kdy dochází k automatickému odluhu kapaliny v závislosti na vodivosti a zároveň je doplňována voda z řádu do které jsou přidávány chemické přípravky na odstranění růst řas a tvorbě legionely.

zpět nahoru na seznam referencí


Administrativní centrum Vinice, a.s. K vinici, Pardubice

Model: TVC 580 + tlumiče
Počet: 1ks
Příslušenství: TEVABIO, TEVAPURG, TEVACONTROL
Zprovoznění: 5 / 2009

Pro nový multifunkční objekt poblíž centra Pardubic byla investorem vybrána absorpční chladicí jednotka BROAD pro chlazení kondenzačního tepla byla uplatněna otevřená axiální chladicí věž TVC. Včetně chladicí věže byl dodán systém úpravy kvality vody TEVABIO a TEVAPURG a také systém frekvenčního řízení výkonu motoru ventilátoru.

zpět nahoru na seznam referencí


zpět nahoru na seznam referencí

Vědecko technický park Roztoky u Prahy

Model: TVC128
Počet: 2ks
Příslušenství: TEVABIO, TEVAPURG, TEVACONTROl, El. vyhřívání, Termostat a hlídání hladiny
Zprovoznění: 2010

Unikátností tohoto projektu je umístění chladicích věží do suterénu budovy. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn VZT potrubím. Ventilátory chladicích věží jsou přizpůsobeny na vyšší požadovaný externí tlak pro překonání tlakových ztrát. Chladicí voda slouží á pro chlazení kondenzátorů kompresorových chladičů a k chlazení výzkumných bloků motorů. Instalovaný výkon 2x 350 kW (38/27 °C).

zpět nahoru na seznam referencí


Panasonic Electric Works, s.r.o.

Model: TVC 235
Počet: 1ks
Příslušenství: TEVABIO, vyhřívání vany + termostat
Zprovoznění: 6 / 2009

Jednotka TVC 235 je určena pro celoroční chlazení absorpční jednotky BROAD, která slouží pro zužitkování tepla kogenerační jednotky. Celý systém tvoří tzv. trigeneraci = teplo + el. energie + chlad. Jednotka pro účely celoročního chlazení vybavena vyhříváním vany.

zpět nahoru na seznam referencí


TESCO hypermarket - Jaroměř

Model: TVC 345
Počet: 1ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 3 / 2011

Hypermarket TESCO v Jaroměři je speciální testovací jednotka naznačující nový směr společnosti TESCO ve výstavbě soběstačných obchodních jednotek. Tento hypermarket je vybaven nejmodernějšími technologiemi a hlavně obnovitelnými zdroji energie jako jsou solární kolektory pohánějící absorpční jednotku BROAD, která je chlazena otevřenou chladicí věží TVC.

zpět nahoru na seznam referencí


AVION Shopping Park Ostrava – rozšíření Sever

Model: TPAS 871
Počet: 1ks
Příslušenství: TEVACONTROL
Zprovoznění: 4 / 2012

Společnost Inter IKEA Shoping Center Group se rozhodla rozšířit obchodní centrum v Ostravě o další nové obchodní jednotky a pro chlazení celé nově budované části zvolila po předchozí dobré zkušenosti absorpční jednotky napájené teplem z centrálního zdroje od společnosti DALKIA. Pro ochlazení 1300kW chladicího výkonu a 1700kW tepla byla instalována otevřená chladicí věž s celkovým chladicím výkonem 3000kW model TPAS. Jednotka je vybavena speciálním plastovým opláštěním a tlumicím materiálem ve vaně věže pro dosažení minimálních hlukových emisí. Součástí dodávky byl i suchý chladič, který je určený pro freecooling v zimním období.

zpět nahoru na seznam referencí


Varroc Automotive Systems, s.r.o

Model: RMA320
Počet: 1ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 10 / 2011

Pro chlazení technologie výroby automobilových světel bylo používáno kompresorových jednotek, které byly nahrazeny absorpční jednotkou, která pro odvod kondenzačního tepla používá uzavřenou chladicí věž s galvanicky pokoveným opláštěním a axiálními ventilátory. Chladicí věž má celkový chladicí výkon 700kW při teplotě kapaliny 29/34°C. Zákazník uvažuje využít chladicí věž i pro volné chlazení při teplotách okolního vzduchu pod 0°C.

zpět nahoru na seznam referencí


OKD OKK a.s.

Model: MSX1350
Počet: 2ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 2010

Chladicí věže jsou určeny k chlazení kondenzátorů a absorbérů dvou největších přímovytápěních absorpčních chladicích jednotek v Evropě. Instalovaný chladicí výkon 2x 11 851 kW.

zpět nahoru na seznam referencí


SI HECU a.s. Levice (SR)

Model: TPA 873
Počet: 1ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 2012 / 2013

Chladicí věže jsou určeny k chlazení kondenzátoru a absorbéru absorpční chladicí jednotky Broad. Výkon chladicí věže je 11 579 kW při rozdílu teplot chladicí vody 7 K.

zpět nahoru na seznam referencí


Brano Zubří

Model: TGA230
Počet: 1ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 2012

Chladicí věž je určena k chlazení kondenzátoru a absorbérů absorpční chladicí jednotky Broad. Výkon chladicí věže je 470 kW při rozdílu teplot chladicí vody 6 K.

zpět nahoru na seznam referencí


OC Fontána Teplice

Model: SJGQ2910
Počet: 4ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 2013

Suché chladiče jsou určeny pro chlazení kondenzátorů a absorbéru absorpčních chladicích jednotek Broad (2ks). Výkon jednoho chladiče je 366 kW. Teplota vstupní/výstupní vody = 38/33°C.

zpět nahoru na seznam referencí


Energocentrum Nové Vítkovice:

Model: SF2718-A-110, CAD374
Počet: 1ks, 2ks
Příslušenství: ---
Zprovoznění: 2012

Pro chlazení absorbéru a kondenzátoru absorpční chladicí jednotky byla dodána uzavřená chladicí věž Jacir, která je vybavena deskovým výměníkem, čerpadlem vnitřního (otevřeného) okruhu chladicí vody a frekvenčními měniči pro ventilátor a pro zmiňované čerpadlo. Chaldici věž je v provedení z pozinkovaného plechu pro průmyslové aplikace s radiálním ventilátorem. Dále pro tuto akci společnost SOKRA dodala také dva oddělené kondenzátory, které slouží pro kompresorový chladič kapalin Galletti.

zpět nahoru na seznam referencí


eMTrade, a.s., Ladomerská Vieska (SR)

Model: TVAP 100
Počet: 1 ks
Příslušenství: TEVAPURG, TEVACONTROL, TEVAHEAT, TEVALEVEL
Zprovoznění: 2014

Společnost eMTrade, a.s. se zabývá zpracováním a recyklací kovového odpadu. Otevřená chladicí věž s axiálním ventilátorem v polyesterovém samonosném provedení o výkonu 593 kW je využívána pro vychlazení chladicí kapaliny z teploty 40°C na 23°C pro pyrolýzní technologii.

zpět nahoru na seznam referencí


VTP Plzeň

Model: KHF 1450
Počet: 2 ks
Příslušenství: Vytápění vým. části,sada frekvenv. měničů, el. snímání hladiny, vyhřívání vany, nerez. potrubí, pochozí lávka a žebřík
Zprovoznění: 2014

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Pro chlazení technologie je určena kombinace dvou uzavřených chladicích věží s opláštěním v X-steel nerezavějícím provedení s pomaloběžnými axiálními ventilátory s plynulou regulací výkonu pomocí frekvenčního měniče. Primární a sekundární okruh je oddělen deskovým výměníkem v nerezovém provedení, který je společně s čerpadlem sekundárního okruhu umístěn v navazující a snadno přístupné výměníkové části chladicí věže. Technické parametry jedné věže jsou: chladicí výkon 1800 kW při teplotním spádu vody 35/28°C.

zpět nahoru na seznam referencí


Pinko a.s.

Model: TGA 830
Počet: 1 ks
Příslušenství: TEVALEVEL, TEVAHEAT
Zprovoznění: 2014

Dodávka otevřené chladicí věže s axiálními ventilátory s opláštěním z pozinkovaného plechu. Chladicí věž je využívána pro chlazení technologických okruhů potravinářského chlazení. Max. chladicí výkon 2062 kW při teplotním spádu vody 30/25°C a teplotě mokrého teploměru 21°C.

zpět nahoru na seznam referencí


Federal Mogul Friction Products a.s.

Model: TVC 345 + tlumič
Počet: 1 ks
Příslušenství: --
Zprovoznění: 2014

Výměna zastaralé a hlučné otevřené chladicí věže s axiálním ventilátorem za otevřenou chladicí věž s radiálním ventilátorem, pro zajištění nižší hladiny akustického tlaku, která činí v 15 metrech pouhých 40 dB(A). Díky opláštění z polyesteru má věž dlouhou životnost a nepodléhá korozi. Chladicí věž je využívána pro chlazení technologických okruhů výrobních procesů při teplotním spádu 27/31 °C a chladicí výkon za nominálních podmínek je 301 kW.

zpět nahoru na seznam referencí


Park vědy Roztoky u Prahy

Model: TVC128
Počet: 2 ks
Příslušenství: TEVABIO, TEVAPURG, TEVACONTROl
Zprovoznění: 2014

Po úspěšné realizaci a provozu první fáze výzkumných středisek v Roztokách u Prahy, bylo pro druhou fázi výstavby zvoleno stejné řešení odvodu kondenzačního tepla od kompresorového zařízení pomocí chladicích věží.Unikátností tohoto projektu je umístění chladicích věží v suterénu budovy. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn VZT potrubím. Radiální ventilátory chladicích věží jsou přizpůsobeny na vyšší požadovaný externí tlak pro překonání tlakových ztrát. Chladicí voda slouží pro chlazení kondenzátorů kompresorových chladičů a k chlazení výzkumných bloků motorů. Instalovaný výkon 2x 350 kW (38/27 °C).

zpět nahoru na seznam referencí


UCEEB Buštěhrad - ČVUT v Praze

Model: WH2390 a RCS 15
Počet: 1 a 1 ks
Příslušenství: --
Zprovoznění: 2014

UCEEB neboli Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov je objekt, který vznikl jako samostatný ústav v rámci ČVUT v Praze za přispění čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. Cílem centra je přirozeně sladit výzkumné směry těchto fakult, které mají blízko k energeticky efektivním budovám.UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších současných priorit Evropské unie zaměřenou na optimalizaci energetických úspor v budovách.
Suchý chladič WH2390 slouží pro odvod tepla z kondenzátoru a absorbéru absorpční chladicí jednotky Broad. Adiabatický chladič RCS 15 slouží k odvodu kondenzačního tepla z adsorpční chladicí jednotky SorTech. Adiabatický chladič je vybaven automatickým systémem rozstřiku vody a EC ventilátory, což zaručuje maximální energetickou účinnost a úsporu provozních nákladů.

zpět nahoru na seznam referencí


Mlékárna Klatovy

Model: TOPAZ T5R-B-6
Počet: 2 ks
Příslušenství: Ve standardu vybaveno komunikací modbus, EC ventilátory s PLC regulací
Zprovoznění: 2015

Adiabatické chladiče Jacir jsou dodány a zprovozněny pro technologické předchlazování mléka 2x 600 kW (tv=33/25 °C při +32°C ST). Chladiče jsou provedeny s nerezovým opláštěním a vybaveny speciálními předchlazovacími vložkami pro zajištění max. výkonu při extrémních venkovních teplotách. Tyto vložky jsou na základě vnitřní regulace jednotky vlhčeny stékající vodou. Jednotky jsou vhodné z hlediska konstrukčního řešení právě pro potravinářské provozy jelikož nevzniká a ani nikterak není šířena bakterie Legionely.

zpět nahoru na seznam referencí


Tedom Výčapy

Model: Teva TVAP 038
Počet: 1 ks
Příslušenství: -
Zprovoznění: 2015

Jedná se o otevřenou chladicí věž s axiálním ventilátorem zajišťující chlazení chladicí vody pro absorpční chladicí jednotku. Teplotní spád chladicí vody je 32/25 °C o výkonu 233 kW při teplotě mokrého teploměru 21 °C.

zpět nahoru na seznam referencí


Hotel Zelená Laguna SK

Model: Teva TVC012
Počet: 1 ks
Příslušenství: Tlumič hluku sání / výtlak
Zprovoznění: 2015

Otevřená chladicí věž s radiálním ventilátorem vybavená tlumiči hluku na sání a výtlaku vzduchu. Chladicí věž slouží pro odvod kondenzačního tepla z absorpční chladicí jednotky Broad.

zpět nahoru na seznam referencí


Flídr, s.r.o.

Model: Göhl DTC
Počet: 1 ks
Příslušenství: EC motory ventilátorů
Zprovoznění: 2016

Otevřená chladicí věž s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. EC motory ventilátorů jsou řízeny dle teploty vody vystupující z chladicí věže. Regulace výkonu je tak absolutně plynulá.

zpět nahoru na seznam referencí


O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

Model: Jacir Topaz Neo
Počet: 4 ks
Příslušenství: EC motory ventilátorů + plné vybavení regulace PLC, čerpadla atp.
Zprovoznění: 2016/2017

Dodávka adiabatických chladičů o celkovém výkonu chlazení 1x 628 kW + 3x 558 kW. Chladiče jsou určené pro chlazení technologie výroby sklářských produktů. Provoz chlazení "na sucho" od +22 °C.

zpět nahoru na seznam referencíHome      O společnosti      Reference      Kontakt      E-shop

© Copyright 2013 - Sokra.cz I webdesign E-solution I system Buřič